Witamy na naszym serwisie!

www.edukacja.walbrzych.pl

Edukacja, sprawy i akcje edukacyjne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-03-12 20:12:00

Ostatni komentarz: cóż to się dzieje na Twojej stronie , Michale? skąd tyle jadu w ludziach? wywiad, jak wywiad- ani dobry, ani zły, ot, taka niezobowiązująca lektura. a tu... 4LO zazdrości 1 LO, zresztą każdy każdemu zazdrości i obsypuje się wyzwiskami. normalnie wstyd :(
dodany: 2009.04.17 19:55:50
przez: j.o.
czytaj więcej
Data newsa: 2009-03-27 14:11:00

Ostatni komentarz: dzieciom nalezy sie troche dziecinstwa!!!szkoly zwyklej i zycia beda mialy potem dosyc........
dodany: 2009.03.27 15:48:18
przez: prawie tata
czytaj więcej
POLECAMY
Stypendia naukowe dla najzdolniejszych gimnazjalistów
2010-09-20 10:28:00


Prezydent Piotr Kruczkowski wręczył stypendia I i II stopnia najlepszym uczniom wałbrzyskich gimnazjów. Uroczystość odbyła się w Sali Witrażowej Ratusza.

Stypendium I stopnia w wysokości 810 zł (wypłacane jednorazowo) otrzymało 5 uczniów, również 5 otrzymało stypendium II stopnia. Stypendium II stopnia wypłacane będzie od września do grudnia po 270 zł miesięcznie.

Stypendium I stopnia wypłacane jest dla najlepszych uczniów w klasyfikacji rocznej, stypendium II stopnia dla najlepszych uczniów w klasyfikacji semestralnej.

 

 


CHARAKTERYSTYKI STYPENDYSTÓW

1. Stypendium I Stopnia

Weronika Krzyśków - Publiczne Gimnazjum nr 7
średnia ocen: 5,27, zachowanie: wzorowe
Uczennica aktywnie działa na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku, współorganizując Festiwal Nauki, uroczystość z okazji wizyty biskupa pomocniczego Diecezji Świdnickiej. Spotkanie z przedstawicielami Kuratorium Oświaty oraz DODN-u w ramach monitoringu SSWUU.
Była aktywnym członkiem samorządu uczniowskiego, współorganizując życie szkoły, m.in. Jarmark Talentów, Targi Magii. Zorganizowała wystawy tematyczne własnych osiągnięć. Pełniła funkcję redaktora naczelnego gazetki szkolnej. Organizowała samopomoc uczniowską z przedmiotów humanistycznych dla uczniów klas I. Brała aktywny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. Weronika realizowała zadania wykraczające poza podstawę programową z różnych przedmiotów, pełniła funkcję asystenta nauczyciela j. Polskiego, uczestniczyła w wielu formach zajęć pozalekcyjnych (debaty, fakultety)

Szczególne osiągnięcia:

* I miejsce w miejskim drużynowym wieloetapowym konkursie "Muflon Matematyczny"
* II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Okno" w części proza
* III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Okno" w części poezja
* wyróżnienie w XXVI Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Dzieci i Młodzieży w części proza
* I miejsce w powiatowym drużynowym konkursie "Awantura o wiedzę"
* finalistka I stopnia w IX powiatowym konkursie "Być kimś"
* I miejsce w drużynowym konkursie w miejskim Festiwalu Nauki

Michalina Oziembłowska - Publiczne Gimnazjum nr 9 - Zespół Szkół Integracyjnych
średnia ocen: 5,5, zachowanie: wzorowe

W roku szkolnym 2009/2010 uzyskała następujące osiągnięcia:

* tytuł laureata IX Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego "zDolny Ślązak Gimnazjalista" dla uczniów szkół gimnazjalnych Dolnego Śląska
* tytuł laureata w III Dolnośląskim Konkursie Recytatorskim "Arka"
* I miejsce w XIX Regionalnym Konkursie Poezji i Prozy Francuskiej
* I miejsce w IX Finale Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego "Romantyczna Dusza" w kategorii szkół gimnazjalnych
* II miejsce drużynowo w Polsce w Szkolnej Lidze Historycznej magazynu "Mówią wieki"
* IV miejsce w finale wojewódzkim IX edycji ponadregionalnego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
* udział w V Regionalnym Turnieju Przedsiębiorczości zorganizowanym przez Fundację Edukacji Europejskiej w ramach projektu Młody Przedsiębiorca
* udział w konkursie "Muflon Matematyczny"

Michalina jest wzorową uczennicą osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce. Uczennica jest systematyczna, odpowiedzialna i bardzo koleżeńska. Jest uczestniczką Ogólnopolskiego Konkursu "Świat bez barier", organizowanego przez Zespół Szkół Integracyjnych w Wałbrzychu, w którym otrzymała wyróżnienie za swoje prace literackie. Pomaga również w organizacji finału tego konkursu. Działa w samorządzie klasowym. Uczęszcza na wiele kółek zainteresowań, m.in. geograficzne, historyczne, warsztaty twórcze. Pasją dziewczynki są przedmioty humanistyczne. To właśnie w konkursach humanistycznych odnosi największe sukcesy. Źródłem fascynacji jest również matematyka także teatr, z wielką pasją uczestniczy w tworzeniu i przedstawianiu sztuk podczas zajęć warsztatów twórczych. W tym roku szkolnym uczennica bardzo aktywnie włącza się we wszelkiego rodzaju akcje i imprezy ekologiczne. Od dwóch lat uczy się języka francuskiego w Ośrodku Alliance Francaise w Wałbrzychu i osiąga tam wysokie wyniki. Swoją wiedzą w tym zakresie dzieli się z innymi uczniami podczas lekcji. Michalina lubi angażować się w szkolne sprawy i wkłada bardzo dużo pracy w powierzane jej zadania. Chętnie działa na rzecz innych i mimo bardzo wielu obowiązków osiąga wysokie wyniki nauczania. Dla rówieśników jest wzorem godnym naśladowania.

Daria Romanowska - Publiczne Gimnazjum nr 12 - Zespół Szkół Nr 1
średnia ocen: 5,57, zachowanie: wzorowe
Daria Romanowska jest uczennicą bardzo zdolną i wyjątkowo inteligentną, a jednocześnie pracowitą. Świadczą o tym jej wyniki w nauce. Daria udziela się w życiu klasy i szkoły. Angażowała się również w działalność charytatywną.

Daria ma wszechstronne zainteresowania i chętnie bierze udział w konkursach. Interesują ją nauki przyrodnicze i humanistyczne. W oby tych dziedzinach osiągnęła duże sukcesy. W ubiegłym roku szkolnym została laureatką konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista - Konkurs Historyczny. W bieżącym roku szkolnym uczennica uzyskała tytuł finalisty IX Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego, Konkursu Geograficznego oraz Konkursu Chemicznego "zDolny Ślązak Gimnazjalista" dla uczniów szkół gimnazjalnych Dolnego Ślaska. Daria reprezentowała również szkołę w konkursie "Matematyczny Muflon". Wszystkie te osiągnięcia potwierdzają, że Daria jest uczennicą zdolną, pracowitą i ambitną. Jest ona również osobą koleżeńską i życzliwą.

Anna Cichalewska - Publiczne Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Zespół Szkół Nr 1
średnia ocen: 5,53, zachowanie: wzorowe
Anna Cichalewska jest uczennicą bardzo zdolną i wyjątkowo inteligentną, a jednocześnie pracowitą. Świadczą o tym jej wyniki w nauce. Anna ma wszechstronne zainteresowanie i chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2009/2010 zdobyła tytuł laureata IX Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego "zDolny Ślązak Gimnazjalista" dla uczniów szkół gimnazjalnych Dolnego Ślaska. Jest uczennicą koleżeńską i chętnie uczestniczy w pracach organizacyjnych wspierając samorząd klasowy.

Weronika Różańska - Publiczne Gimnazjum nr 13 - Zespół Szkół Nr 2
średnia ocen: 4,92, zachowanie: wzorowe
Uczennica osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania. Weronika na wszechstronne zainteresowania: redaguje i ilustruje gazetkę szkolną "MIG-13", jeździ konno, pracuje w samorządzie szkolnym, powierzone jej obowiązki są wykonane starannie.

Osiągnięcia:

* laureatka IX Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
* finalistka IX Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
* finalistka IX Dolnośląskiego Konkursu Historycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
* finalistka IX Dolnośląskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
* finalistka IX Dolnośląskiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista"
* finalistka IX Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół gimnazjalnych "zDolny Ślązak Gimnazjalista"

2. Stypendium II Stopnia

Grzegorz Grzegorczuk - Publiczne Gimnazjum nr 3
średnia ocen: 5,21, zachowanie: wzorowe
Grzegorz wykazuje się aktywnością w klasie. Jest osobą miłą, skromną, bardzo grzeczną. Można na nim polegać, jest prawdomówny i odpowiedzialny. Jest dobrym organizatorem. Wywiązuje się terminowo z podjętych przez siebie przedsięwzięć, ujawniając przy tym swoje liczne talenty, wykazując się kreatywnością. Uczeń jest bardzo ambitny. Samodzielnie poszukuje nowych wiadomości, które wykorzystuje w czasie nauki. Dyscyplina i koncentracja podczas zajęć lekcyjnych pomaga uczniowi w zdobywaniu dobrych ocen. Odznacza się wysoką kultura osobistą. Swoim zachowaniem daje przykład innych uczniom. Był Przewodniczącym Samorządu Klasowego. Bierze udział w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych - apele, konkursy.

Cechuje go wrażliwość społeczna, która powoduje iż jest zawsze gotowy nieść pomoc innym. Przykładem tego jest udział w zbiórce żywności dla ludzi ubogich. Grzegorz rozwija swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. Należy do wielu kół zainteresowań takich jak koło historyczne, biologiczne, chemiczne, informatyczne, turystyczne, matematyczne, wolontariatu, bractwa rycerskiego. Uczeń jest szanowany i lubiany przez swoich rówieśników. Koledzy często zwracają się do niego o pomoc w nauce. Grzegorz nie odmawia pomocy swoim rówieśnikom. Swoją właściwą postawą i skromnością wzbudza szacunek wśród uczniów i nauczycieli. Jest wzorem dla innych uczniów.

Szczególne osiągnięcia:

* laureat XVI Edycji Wałbrzyskiej Samorządowego Konkursu Nastolatków 'Ośmiu Wspaniałych"
* nagroda Dyrektora PG Nr 3 za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
* I miejsce florbal
* brał udział w zbiórkach żywności
* udział w debacie w języki angielskim "Children's rights"
* wyróżnienie w konkursie "Perły architektury Wałbrzycha i okolic - konkurs fotograficzny"
* brał udział w konkursie "Energia wokół nas" w ramach akcji "Bezpieczniej z prądem"
* udział w konkursie "Bezpieczny Internet"
* udział w konkursach szkolnych: I miejsce w konkursie "Drogi Polski do Niepodległości 1795-1918"; "Józef Wybicki i jego epoka"; I miejsce w konkursie "Konstytucja 3 Maja"; "Zbiórka zużytych baterii"

Michał Panas - Publiczne Gimnazjum nr 5
średnia ocen: 5,56, zachowanie: wzorowe
Uczeń brał udział w międzyszkolnym konkursie matematycznym "Muflon", ogólnopolskim konkursie "Oksford", uczestniczył w projekcie międzyszkolnym "Razem przeciw zagrożeniom", zajął V miejsce w międzyszkolnym konkursie historycznym "O starożytności". Aktywnie uczestniczył w Młodzieżowej Radzie Miasta.
Uczeń ambitny, aktywny i zaangażowany w życie klasy i szkoły. Chętnie pomaga innym uczniom w nauce, wspiera koleżanki i kolegów w trudnych sytuacjach. Jego aktywna postawa uwidoczniła się szczególnie w promocji naszej szkoły na spotkaniach z młodszymi kolegami. Włączył się aktywnie w akcje organizowane na terenie szkoły i poza nią. Michał dba również o swój samorozwój intelektualny. Wyznacza sobie ambitne cele życiowe, które stara się realizować. Ma wiele kreatywnych pomysłów, które systematycznie wciela w życie.

Szymon Łatka - Publiczne Gimnazjum nr 6
średnia ocen: 5,2, zachowanie: wzorowe
Szymon jest uczniem, który może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów. Ma szerokie zainteresowania, jest odpowiedzialny, zawsze gotowy pomagać innym, zaangażowany społecznie. Jest wzorowym uczniem, już drugi rok z rzędu ma jedną z najwyższych średnich ocen w szkole. Odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych w szkole, gdzie zajmuje czołowe lokaty oraz reprezentując szkołę w konkursach poza szkolnych np:
I miejsce w szkolnym konkursie "Mistrz Chemii"
I miejsce w szkolnym konkursie geograficznym "Geografia fizyczna Polski"
udział w Miejskim Konkursie Matematycznym "Muflon"
udział w etapie powiatowym konkursu historycznego "Losy oręża i żołnierza polskiego".
Szymon jest uczniem systematycznym, sumiennym, uczciwym w codziennym postępowaniu. Posiada właściwy stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły i innych osób dorosłych. Dba o poszanowanie własności prywatnej i społecznej, o kulturę słowa w szkole i poza nią.

Katarzyna Walczyk - Publiczne Gimnazjum nr 9 - Zespół Szkół Integracyjnych
średnia ocen: 5,3, zachowanie: wzorowe
Katarzyna Walczyk jest uczennicą wzorową, osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Kasia jest systematyczna, odpowiedzialna i bardzo koleżeńska. Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły. Jest pomysłodawcą, współorganizatorem lub uczestnikiem imprez i uroczystości klasowych i szkolnych (np. WOŚP, zbiórka żywności, Dzień Papieski). Kasia uczęszcza na wiele kółek zainteresowań, m.in. geograficzne, biologiczne, ekologiczne. Jest osobą poszukującą. Jej ciekawość świata i optymizm pozwalają na osiąganie sukcesów nie tylko naukowych. Potrafi zdobyć uznanie, sympatię w gronie nauczycieli oraz swoich rówieśników dla których jest wzorem godnym do naśladowania.

Osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010:

* II miejsce w wojewódzkim konkursie "Czechy i ich związek ze Śląskiem"
* IV miejsce w finale wojewódzkim konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"
* I miejsce w Powiatowym Konkursie Geograficznym
* III miejsce w powiatowym konkursie ortograficznym "Mistrz ortografii"

Dominika Samulska - Publiczne Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi - Zespół Szkół Nr 1
średnia ocen: 5,15, zachowanie: wzorowe
Uczennica Dominika chętnie i często bierze udział w konkursach przedmiotowych uzyskując, bardzo dobre wyniki. W roku szkolnym 2009/2010 dwukrotnie uzyskała tytuł finalisty w IX wojewódzkim konkursie "zDolny Ślązak Gimnazjalista": w Konkursie Historycznym z elementami Wos-u i w Konkursie Polonistycznym. Dominika jest uczennicą pracowitą, koleżeńską, chętnie pomaga innym.


źródło: um.walbrzych.pl
 


Wróć
dodaj komentarz