Witamy na naszym serwisie!

www.edukacja.walbrzych.pl

Edukacja, sprawy i akcje edukacyjne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-03-12 20:12:00

Ostatni komentarz: cóż to się dzieje na Twojej stronie , Michale? skąd tyle jadu w ludziach? wywiad, jak wywiad- ani dobry, ani zły, ot, taka niezobowiązująca lektura. a tu... 4LO zazdrości 1 LO, zresztą każdy każdemu zazdrości i obsypuje się wyzwiskami. normalnie wstyd :(
dodany: 2009.04.17 19:55:50
przez: j.o.
czytaj więcej
Data newsa: 2009-03-27 14:11:00

Ostatni komentarz: dzieciom nalezy sie troche dziecinstwa!!!szkoly zwyklej i zycia beda mialy potem dosyc........
dodany: 2009.03.27 15:48:18
przez: prawie tata
czytaj więcej
POLECAMY
Stypendia prezydenta dla najlepszych gimnazjalistów
2009-09-21 13:29:00

Prezydent Piotr Kruczkowski wręczył stypendia najlepszym wałbrzyskim gimnazjalistom. Uroczystość odbyła się w Sali Witrażowej wałbrzyskiego Ratusza. Wzięli w niej udział wyróżnieni uczniowie, ich rodzice i dyrektorzy szkół.


Stypendia I stopnia wypłacone jednorazowo w wysokości 810 zł otrzymali:

* Sara Stefaniak PGI nr 9
* Olga Drobiazgiewicz PG nr 7
* Daria Romanowska PG nr 12
* Monika Majkowska PG nr 13
* Katarzyna Zeszut PG nr 13

Stypendia II stopnia wypłacane w wysokości 270 zł miesięcznie od września do grudnia otrzymali:

* Aleksandra Antoszkiewicz PG nr 2
* Małgorzata Kałużna PG nr 3
* Adam Patejuk PG nr 4
* Szymon Sokołowski PG nr 5
* Justyna Cebula PG nr 6
* Weronika Krzyśków PG nr 7
* Michalina Oziembłowska PGI nr 9
* Paweł Holewa PG nr 13

KRYTERIA PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW:
Stypendium Prezydenta Wałbrzycha I stopnia może być przyznane 5 wybitnie wyróżniającym się uczniom szkół gimnazjalnych. Stypendium przyznaje się w wyniku klasyfikacji rocznej. Stypendium może być przyznane wybitnie wyróżniającym się uczniom szkoły gimnazjalnej, którzy uzyskali w danym roku szkolnym tytuł finalisty lub laureata konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego i osiągnęli w wyniku klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,5 i co najmniej bardzo dobre zachowanie.

Stypendium II stopnia za wyniki w nauce przyznawane jest jednemu uczniowi (klasy I,II lub pierwszego semestru klasy III) wytypowanemu przez radę szkoły lub radę pedagogiczną, który osiąga najlepsze wyniki w nauce spośród uczniów danego gimnazjum i w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie oraz posiada osiągnięcia w konkursach pozaszkolnych.

Kandydatów do stypendium I i II stopnia typuje samorząd uczniowski. Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawiane są Radzie Szkoły lub Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia do 30 czerwca (31 stycznia) każdego roku. Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przedstawia propozycje przyznania stypendiów Prezydentowi Wałbrzycha.

Stypendium Prezydenta Wałbrzycha I stopnia wypłacane jest jednorazowo, w wysokości 3-krotnego stypendium II stopnia. Stypendium Prezydenta Wałbrzycha II stopnia po klasyfikacji w drugim semestrze wypłacane jest we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu, a po klasyfikacji w I semestrze w marcu, kwietniu, maju i czerwcu.

CHARAKTERYSTYKI STYPENDYSTÓW

Stypendium I Stopnia

1. Sara Stefaniak uczennica Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych - jest uczennicą wzorową osiągającą bardzo dobre wyniki w nauce. Sara jest systematyczna, odpowiedzialna i bardzo koleżeńska. Należy do wolontariatu, kilkakrotnie została mianowana wzorową wolontariuszką. Jest osobą angażująca się w szereg akcji - zbiórka żywności, organizacje turniejów, festynów rodzinnych. Jest przewodniczącą klasy, powierzone zadania wykonuje sumiennie, dba również o integrację swojej klasy. Uczęszcza na wiele kółek zainteresowań, m.in. geograficzne, historyczne, warsztaty twórcze. Pasją dziewczynki są przedmioty humanistyczne, ponieważ swoją przyszłość wiąże z prawem. To właśnie w konkursach humanistycznych odnosi największe sukcesy, jednak przedmiotem fascynacji dziewczynki jest także matematyka. Fascynuje się teatrem, z wielką pasją uczestniczy w tworzeniu i przedstawianiu sztuk podczas zajęć warsztatów twórczych. Aktywnie włącza się we wszelkiego rodzaju akcje i imprezy ekologiczne.

Osiągnięcia:
· II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej OLIMPUS,
· wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Krąg",
· II miejsce w powiecie w Konkursie Historycznym "Śladami starożytnych cywilizacji",
· II miejsce w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Historii Polski,
· I miejsce w IV Regionalnym Turnieju Przedsiębiorczości zorganizowanym przez Fundację Edukacji Europejskiej w ramach projektu Młody Przedsiębiorca,
· tytuł Finalistki I stopnia w VIII Powiatowym Konkursie Gimnazjów "Być Kimś II",
· VI miejsce w finale wojewódzkim VIII edycji ponadregionalnego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski",
· II miejsce w IV Konkursie Wiedzy o Języku Polskim,
· II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Bibliotecznym "Z książką przez wieki",
· I miejsce w XVI Przeglądzie Teatrów Szkolnych w grupie wiekowej - gimnazjum,
· I nagroda aktorska w XI Przeglądzie Teatrów Dziecięcych "SOWA 2009",
· II miejsce w XI Przeglądzie Teatrów Dziecięcych "SOWA 2009",
· I miejsce w XVI Festiwalu "Promocja Zdrowia w Sztuce Teatralnej Dziecięcej i Młodzieżowej - wybieram zdrowie",
· III miejsce w konkursie teatralnym Bliżej Biblii 2008 "Bądźmy uczniami Chrystusa".

2. Olga Drobiazgiewicz uczennica Publicznego Gimnazjum nr 7 - jest uczennicą wzorową, osiągająca bardzo dobre wyniki w nauce. Olga jest systematyczna, odpowiedzialna i bardzo koleżeńska.

Osiągnięcia:
· finalistka II stopnia międzynarodowego Konkursu Fizycznego "Lwiątko",
· III miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Krąg",
· II miejsce w Diecezjalnym Konkursie Prezentacji Multimedialnych "Nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy - wpływ osobowości i nauczania Jana Pawła II na młodzież XXI wieku",
· finalista I stopnia w rejonowym Konkursie "DISCE PUER"

3. Daria Romanowska uczennica Publicznego Gimnazjum nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zespole Szkół Nr 1. Jest uczennicą bardzo zdolną i wyjątkowo inteligentną, a jednocześnie pracowitą. Świadczą o tym jej wyniki w nauce. W ostatnim semestrze Daria uzyskała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, a jej średnia ocen wynosi 5,40, zachowanie uczennicy zostało ocenione jako wzorowe. Daria udziela się w życiu klasy i szkoły oraz prowadzi działalność charytatywną. Ma wszechstronne zainteresowania i chętnie bierze udział w konkursach. Szczególnie interesują ją nauki humanistyczne, w tym historia. W 2009 roku uzyskała tytuł laureata Konkursu Historycznego zDolny Ślązak Gimnazjalista.

4. Monika Majkowska uczennica Publiczne Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół nr 2 - uczennica osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania. Monika jest odpowiedzialna, koleżeńska, sumienna, od dwóch lat pełni funkcję przewodniczącej klasy, uzyskała tytuł PRYMUSA 2009.

Osiągnięcia:
· laureat Konkursu Chemicznego "zDolny Ślązak",
· laureat Konkursu Geograficznego "zDolny Ślązak",
· laureat Konkursu Historycznego "zDolny Ślązak",
· laureat Konkursu z Języka Polskiego "zDolny Ślązak",
· Finalista Konkursu Biologicznego "zDolny Ślązak",
· Laureat Konkursu wiedzy o Wałbrzychu i Regionie - I miejsce,
· Laureat Konkursu Liga Naukowa 2009 - blok matematyczny.

5. Katarzyna Zeszut uczennica Publicznego Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół Nr 2. Katarzyna osiąga bardzo wysokie wyniki nauczania, ma najwyższą średnią w szkole. Jest bardzo lubiana przez rówieśników, aktywna w życiu klasy. Jest niezwykle skromna.

Osiągnięcia:
· Laureat Konkursu Języka Polskiego "zDolny Ślązak",
· Laureat Konkursu Historycznego "zDolny Ślązak",
· Finalista Konkursu Biologicznego "zDolny Ślązak",
· Finalista Konkursu Chemicznego "zDolny Ślązak",
· Finalista Konkursu Geograficznego "zDolny Ślązak".

Stypendium II Stopnia

1. Aleksandra Antoszkiewicz uczennica Publicznego Gimnazjum nr 2 w Gminnym Zespole Szkół nr 2. Aleksandra wyróżnia się dużą kulturą osobistą. Jest uczennicą bardzo obowiązkową, pracowitą i zdyscyplinowaną. Bierze czynny udział w życiu klasy i szkoły. Reprezentuje szkołę w wielu uroczystościach i konkursach o zasięgu miejskim i regionalnym.

Osiągnięcia:
· I miejsce w konkursie historycznym Śladami Starożytnych Cywilizacji,
· II miejsce w Konkursie Wiedzy o Wałbrzychu i Regionie,
· IV miejsce w Małej Lidze Chemicznej,
· V miejsce drużynowo w konkursie Młody Przedsiębiorca,
· udział w VI Przeglądzie Teatrów Anglojęzycznych.

2. Małgorzata Kałużna uczennica Publicznego Gimnazjum nr 3. Wykazuje się wyjątkową aktywnością nie tylko na forum klasy, ale także szkoły - jest osobą, na której mogą polegać zarówno koledzy, jak i nauczyciele. Zawsze sumienne wykonuje powierzone zadania, ujawniając przy tym swoje liczne talenty i kreatywność. Odznacza się wysoką kulturą osobistą, a swoim zachowaniem stara się propagować właściwą postawę młodego człowieka. Była Przewodniczącą Samorządu Klasowego. Bierze aktywny dział w wielu imprezach i uroczystościach szkolnych (apele, zawody sportowe, konkursy, turnieje). Cechuje ją wrażliwość społeczna, która powoduje, iż jest zawsze gotowa nieść pomoc. Swoją nienaganną postawą, życzliwością, skromnością i pogodnym usposobieniem wzbudza szacunek wśród kolegów i nauczycieli, jest wzorem dla innych uczniów.

Osiągnięcia:
· I miejsce w subregionie w Konkursie Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży "Uczę się bezpiecznie żyć",
· XII miejsce w województwie w Konkursie Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży "Uczę się bezpiecznie żyć",
· udział w Wałbrzyskiej Lidze Przyrodniczej uczniów klas II - chemicznej, biologicznej, fizycznej,
· V miejsce zespołowo w VI Międzygimnazjalnym Konkursie Obrony Cywilnej 2009,
· IV miejsce zespołowo w Szkolnej Lidze Siatkówki,
· III miejsce zespołowo w piłce ręcznej dziewcząt - Gimnazjada Młodzieży Szkolnej Wałbrzycha,
· Udział w etapie regionalnym Konkursu "Pierwsza Pomoc" pod patronatem Kuratorium Oświaty.

3. Adam Patejuk uczeń Publicznego Gimnazjum nr 4. Adam jest uczniem niezwykle pracowitym i obowiązkowym, osobą, na której mogą polegać zarówno koledzy, jak i nauczyciele. Naukę traktuje jak obowiązek, z którego należy sumienne wywiązywać, ale i przyjemność, umożliwiającą zdobywanie wiedzy z interesujących go dziedzin - stąd uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań - matematycznym, informatycznym, biologicznym oraz europejskim. Brał też udział w wykładach matematycznych organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz w cyklu szkoleń na temat ekonomii i przedsiębiorczości. Reprezentował szkołę w konkursach międzyszkolnych:
· Konkurs Wiedzy o Wałbrzychu III miejsce,
· Mała Liga Fizyczna IV miejsce,
· Młodzieżowa Olimpiada Turystyczno-Krajoznawcza II miejsce drużynowe,
· Ogólnopolski Konkurs w ramach projektu Otwarta Firma "Tydzień Przedsiębiorczości" wyróżnienie dla szkoły,
· IV Regionalny turniej "Przedsiębiorczość" XIII miejsce,
· Turniej "Razem Przeciw Zagrożeniom" III miejsce drużynowe.

4. Szymon Sokołowski uczeń Publicznego Gimnazjum nr 5. Wyróżnia się kulturą osobistą, dbałością o język oraz dużym zaangażowaniem w życie szkoły i klasy. Wzorowo wywiązuje się ze swoich obowiązków i godnie reprezentuje imię szkoły. Jest twórczy, inteligentny, ambitny i pracowity. Cechy te pozyskały mu sympatię koleżanek, kolegów i nauczycieli. Swoją wzorową i postawą i zdyscyplinowaniem daje przykład innym uczniom. Jego rozległe zainteresowania skutkują wysokimi wynikami w nauce oraz nagrodami i wyróżnieniem w konkursach, w których bierze udział.

Osiągnięcia:
· III miejsce w Powiatowym Konkursie "Śladami Starożytnych Cywilizacji",
· III miejsce w Powiatowym Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym "Przez Zabawę do Wiedzy",
· tytuł laureata I stopnia w konkursie języka angielskiego "Oxford",
· I miejsce w Szkolnym Konkursie Informatycznym "DialnetMasters",
· II miejsce w Szkolnym Konkursie Języka Niemieckiego.

5. Justyna Cebula uczennica Publicznego Gimnazjum nr 6. Justyna jest uczennicą, która może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów. Ma szerokie zainteresowania, jest odpowiedzialna, zawsze gotowa pomagać innym, zaangażowana społecznie, utalentowana artystycznie. Swoje społeczne zaangażowanie wykorzystuje w pracy samorządu klasowego, którego przewodniczącą jest już drugi rok. Od dwóch lat pracuje jako wolontariuszka w wałbrzyskim hospicjum, gdzie wykonuje zadania wolontariusza medycznego z wielkim zaangażowaniem. Już drugi rok ma jedną z najwyższych średnich ocen w szkole. Odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych w szkole, gdzie zajmuje czołowe lokaty:
· Szkolny konkurs chemii - I miejsce,
· Szkolny konkurs Konstytucja RP - I miejsce
· reprezentowała szkołę w konkursie "Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych" w którym zajęła VI miejsce
· występowała na uroczystościach szkolnych i środowiskowych organizowanych przez PG 6 śpiewając w chórze i recytując wiersze.

6. Weronika Krzyśków uczennica Publicznego Gimnazjum nr 7. Weronika brała udział w wymianie polsko-ukraińskiej, a jej wrażenia z pobytu na Ukrainie - w formie pamiętnika - zamieszczone zostały na stronie internetowej szkoły. Przez cały rok szkolny aktywnie uczestniczyła w samopomocy uczniowskiej - podczas zajęć konsultacyjnych z języka polskiego pomagała uczniom klas I w poprawach różnego rodzaju prac pisemnych, wyjaśnianiu niezrozumiałych partii materiału. Jest sumienna i obowiązkowa, z powodzeniem realizuje indywidualne zadania w ramach Programu Szkoły Wspierającej Uzdolnienia Uczniowskie - przygotowuje elementy zajęć lekcyjnych, uczestniczy w debatach i wykładach tematycznych, bierze udział w zajęciach fakultatywnych.

Osiągnięcia:
· laureatka XXV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w kategorii: proza,
· laureatka XXV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Twórczości Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej w kategorii: poezja,
· I miejsce w Miejskim Konkursie Liga Fizyczna.
Uczestniczyła:
· etap wojewódzki konkursu LIGA NAUKOWA 2009 - LIGA Humanistyczna
· VI miejsce w etapie regionalnym I Ogólnopolskiego Konkursu "Liga Ortograficzna",
· V Powiatowy Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii",
· Diecezjalny Konkurs "Życie, działalność i przesłanie Apostołów Narodów" z okazji Roku św. Pawła 2008/2009.

7. Michalina Oziembłowska uczennica Publicznego Gimnazjum Integracyjnego nr 9 w Zespole Szkół Integracyjnych. To uczennica wszechstronnie uzdolniona, co potwierdza fakt zdobycia przez nią wielu tytułów. Reprezentowała szkołę w konkursach historycznym i ekologicznym. Lubi angażować się w szkolne sprawy i wkłada bardzo dużo pracy w powierzane jej zadania. Chętnie działa na rzecz innych i mimo bardzo wielu obowiązków osiąga wysokie wyniki nauczania. Brała udział w licytacji prac plastycznych na rzecz hospicjum Jana Pawła II w Wałbrzychu.

Osiągnięcia:
· Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Świat bez barier",
· I miejsce w rejonowym Konkursie Literacko-Dziennikarskim,
· I miejsce w dolnośląskim Turnieju Młodych Recenzentów,
· II miejsce w IV Konkursie Wiedzy o Języku Polskim.

8. Paweł Holewa uczeń Publicznego Gimnazjum nr 13 w Zespole Szkół nr 2. Jest ambitny, kulturalny, koleżeński, powszechnie lubiany.

Osiągnięcia:
· laureat Konkursu Fizycznego "zDolny Ślazak",
· finalista Konkursu Matematycznego "zDolny Ślązak",
· I miejsce w Powiatowym Konkursie Liga Zadaniowa z Matematyki.

 

Ewa Frąckowiak
Rzecznik Prasowy Prezydenta Wałbrzycha
Tel. 66 55 189, 602 72 58 31
Fax. 66 55 118cu.

 

www.um.walbrzych.pl

 


Wróć
dodaj komentarz