Witamy na naszym serwisie!

www.edukacja.walbrzych.pl

Edukacja, sprawy i akcje edukacyjne w Wałbrzychu i okolicach

Ostatnio komentowane
Publikowane na tym serwisie komentarze są tylko i wyłącznie osobistymi opiniami użytkowników. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ich treść. Użytkownik jest świadomy, iż w komentarzach nie może znaleźć się treść zabroniona przez prawo.
Data newsa: 2009-03-12 20:12:00

Ostatni komentarz: cóż to się dzieje na Twojej stronie , Michale? skąd tyle jadu w ludziach? wywiad, jak wywiad- ani dobry, ani zły, ot, taka niezobowiązująca lektura. a tu... 4LO zazdrości 1 LO, zresztą każdy każdemu zazdrości i obsypuje się wyzwiskami. normalnie wstyd :(
dodany: 2009.04.17 19:55:50
przez: j.o.
czytaj więcej
Data newsa: 2009-03-27 14:11:00

Ostatni komentarz: dzieciom nalezy sie troche dziecinstwa!!!szkoly zwyklej i zycia beda mialy potem dosyc........
dodany: 2009.03.27 15:48:18
przez: prawie tata
czytaj więcej
POLECAMY
Lista newsów z miesiąca wrzesień 2008
Znaleziono 8 newsów
2008-09-24 13:17:00

Uroczysta inauguracja roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im . Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu będzie jednocześnie pożegnaniem ustępującego rektora tej uczelni prof. zw. dra hab. Czesława P.Dutki. W programie uroczystości, która rozpocznie się 1 października o godz. 11.00 w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju, jest przekazanie insygniów władzy JM Rektor prof. zw. dr hab. Elżbiecie Lonc, przemówienie inauguracyjne pani rektor oraz uhonorowanie tytułem „Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu” prof. Czesława P.Dutki oraz posła Henryka Gołębiewskiego.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-19 11:12:00

Przyjemne z pożytecznym – tak w największym skrócie można podsumować akcję "Bezpieczny plecak do szkoły", zorganizowaną przez tygodnik 30 minut i Stowarzyszenie Wspierania Ruchu Aktywności Lokalnej Forum Wałbrzyskie przy współudziale Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Wałbrzychu, hipermarketu Tesco w Szczawnie Zdroju, wałbrzyskiej fabryki Toyota Motor Manufacturing Poland oraz Wałbrzyskiej Akademii Bezpiecznej Jazdy i pod honorowym patronatem zastępcy prezydenta Wałbrzycha Mirosława Bartolika. Akcja edukacyjno – charytatywna składała się z przygotowanego przez WORD konkursu rowerowego dla dzieci, przygotowanych przez Wałbrzyską Akademię Bezpiecznej Jazdy prób sprawnościowych dla dorosłych (zmiana koła na czas, zakładanie łańcucha na koła na czas, oraz „próba Stewarda”, czyli przejazd samochodem z piłeczką tenisową na talerzu). Zmagania w miasteczku ruchu drogowego, przygotowanym przez WORD, były bardzo emocjonujące, co nie dziwi, jeśli weźmiemy pod uwagę, że nagrodą główną był rower górski, a za zajęcie jednego z dwóch pozostałych miejsc na podium nagrodami były odtwarzacze mp3 i piłki.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-19 11:11:00

Pod koniec września (26.IX) zakończą się ostatnie procedury rekrutacyjne prowadzące do przyjęcia na I rok studiów wszystkich kierunków naszej uczelni. W tym roku rekrutacja przebiega w dwóch etapach: pierwsza, właściwa, odbywała się w miesiącu lipcu i dotyczyła zdecydowanej większości studentów przyjętych w naszej uczelni. Stałym jednak elementem rekrutacji w naszej uczelni jest tzw. drugi nabór uzupełniający na kierunki, które posiadały jeszcze wolne miejsca. Ten drugi nabór odbywa się właśnie we wrześniu i jest skierowany szczególnie do tych abiturientów, którzy nie dostali się na wymarzone kierunki, bądź nie byli jeszcze ostatecznie zdecydowani co chcą studiować. Ogółem w lipcu na wszystkie kierunki przyjęto ponad 1000 osób w tym na studia stacjonarne ok. 80%. Spośród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych największym powodzeniem cieszył się nowy kierunek uruchomiony w PWSZ AS – logistyka.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-19 11:10:00

Przedstawmy sylwetkę prof. zw. dr hab. Elżbiety Lonc, która od 1 września 2008r. piastuje funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Pani profesor z wykształcenia jest biologiem, specjalistką w zakresie parazytologii. Pracę zawodową rozpoczęła na stanowisku asystenta Uniwersytecie Wrocławskim, z którym jest związana od lat siedemdziesiątych. W latach osiemdziesiątych przebywała na stypendium naukowym w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadziła badania naukowe zakończone obroną pracy habilitacyjnej Phenetic classification of Ricinidae /Phthiraptera: Amblycera. Po powrocie ze stypendium kontynuowała pracę na uniwersytecie, gdzie w latach 1991-1996 pełniła funkcję prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Nauk Przyrodniczych. W latach 1997-2005 była członkiem Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej dla studiów z zakresu ochrony środowiska, zaś w latach 2005-2007 członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w zespole ds. kierunków przyrodniczych. Od 1995 r. jest również pani profesor członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych (EADS), zaś od 1998 krajowym koordynatorem w unijnym programie ESSENCE (Environmental Sciences Strengthened in Europe by Networking, Conference and Education).

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-09 15:37:00

Gmina Strzegom ubiega się o dofinansowanie dwóch przedsięwzięć - rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach oraz budowy sali gimnastycznej w Goczałkowie. Niezbędne do przedłożenia projekty tych inwestycji, zgodnie z kryteriami oceny, zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący RPO Województwa Dolnośląskiego, zostały zaopiniowane pozytywnie. Ocena ta oznacza, że gmina uprawniona będzie do złożenia wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego "Szkoły" priorytet 7 Edukacja, działanie 7.2 Rozwój Infrastruktury placówek edukacyjnych.
Jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, mamy szansę na otrzymanie dofinansowania na przebudowę Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach oraz na budowę sali gimnastycznej w Goczałkowie.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-05 14:54:00

W Publicznym Gimnazjum nr 5 w Wałbrzychu czternastu uczniów otrzymało stypendia prezydenta Wałbrzycha. Uroczystość odbyła się podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2008/2009. Stypendium I stopnia otrzymali: 1. Iwona Żmidzińska – (Zespół Szkół Integracyjnych) uczennica wszechstronnie uzdolniona jest laureatką wielu konkursów, posiada imponującą wiedzę w zakresie przedmiotów humanistycznych, chętnie niesie pomoc rówieśnikom wspiera wszystkich tych, którzy tego potrzebują. Imponuje wiedzą i obyciem, a także kulturą osobistą. 2. Karolina Wojtyna - (Publiczne Gimnazjum nr 12) finalistka wielu prestiżowych konkursów min. VIII Dolnośląskiego Konkursu Matematycznego "zDolny Ślązak Gimnazjalista", Karolina jest bardzo pracowita o czym świadczą jej bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie. 3. Przemysław Sienkiewicz - (Publiczne Gimnazjum nr 7) zdobywca III miejsca w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym "Bóbr", laureat etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o internecie Dialnet Mastres uczeń posiadający bardzo wysoką średnią ocen oraz wzorowe zachowanie.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-05 14:45:00

Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, jako beneficjent systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza przedstawicieli dolnośląskich szkół gimnazjalnych do uczestnictwa w nowym programie stypendialnym pt.: "Dolnośląski Program Stypendialny - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych". Celem działania projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez udzielenie wsparcia na rzecz instytucji systemu oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do usług edukacyjnych; wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty realizujących kształcenie w formach szkolnych (z wyłączeniem kształcenia osób dorosłych) ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia.

czytaj więcej... (kliknij)

2008-09-05 14:43:00

Urząd Miejski w Głuszycy rozpoczął przyjmowanie wniosków od mieszkańców gminy ubiegających się o stypendia szkolne na rok szkolny 2008/2009. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, który realizuje obowiązek szkolny lub nauki, jest zameldowany na stałe na terenie gminy Głuszyca, a dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 351 zł (netto). Stypendia szkolne przeznaczone są na: częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, - częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym.

czytaj więcej... (kliknij)